home

Hedendaags Anarchisme

 

www.vrijebond.nl/uitgangspunten/

 


Mei 2011 in Spanje !

Woensdag, 25 Mei 2011 : Dit is ons moment : laat de bezettingen en het verzet doorgaan.


Een verklaring van de Anarcho-Syndicalistische CNT uit Spanje over de Mei-protesten en landelijke bezettingen. De talloze demonstraties en bezettingen die zich voltrekken op de grote pleinen in steden en dorpen sinds de 15e zijn een duidelijk voorbeeld van de organisationele capaciteit van de mensen als ze besluiten om zelf het heft in handen te nemen en zich over de apathie heen te zetten om zo oplossingen te forumleren voor de vele problemen die wij om ons heen zien als arbeiders, werkelozen, studenten, immigranten en gepensioneerden.
De organisationele formules die in deze mobilisaties ontwikkeld zijn bewijzen hoe effectief directe deelname door massale bijeenkomsten zijn als het gaat om het nemen van beslissingen die onze dromen en eisen realiseren, en hoe deze bijeenkomsten ons het egoisme laten ontstijgen. Zo worden we deelnemers in plaats van toeschouwers in een systeem, gebaseerd op vertegenwoordiging en autoriteit, dat alle individualiteit wegvaagt. Bijeenkomsten, een roterende microfoon, werkgroepen, verantwoordelijkheid, capaciteit, organisatie, coördinatie, betrokkenheid en zichbaarheid zijn de collectieve tanden die onze tandwielen doen tikken, capabel om de instituties uit te dagen en een publiek debat uit te lokken dat de verkiezingen en de eeuwig zichzelf herhalende nationale en internationale pers overschaduwt. De illusies die opkomen door de enorme mobilisaties moeten ons echter niet doen vergeten dat deze situatie altijd een doelwit voor instrumentalisatie, vertekening en overname door politieke en ‘sociale’ groepen of vakbonden zal zijn; deze groepen zijn nog banger dan de overheid om het kleine beetje legitimiteit dat ze hebben te verliezen. Op dezelfde manier moeten de voorstellen en boodschappen van deze mobilisaties geanalyseerd worden. Het overstijgen van het twee-partijen systeem en aanpassingen op de kieswet zullen ons niet vrijer maken, noch zal het individuele vrijheid ten goede komen. We moeten duidelijk maken dat de eisen hun wortel hebben in de nodige socio-politieke veranderingen; maar er is een gebrek aan uitingen en voorstellen die zich met de arbeid bezig houden – duidelijke en expliciete afwijzingen van de collaborationistische rol van de institutionele vakbonden, de arbeidswetgeving en de brede ruimte voor ontslagen en het verwoesten van banen… Verzet is het fundamentele element dat, sinds de 15e, het karakter bepaalt heeft voor de hele mobilisatie en alle uitingen van protest. Het daagt eens te meer de repressie uit en alle pogingen om de bezettingen van overheidsgebouwen of kiescomissies tegen te houden; het versterkt verder de deelname, betrokkenheid en het zelfbewustzijn van onze noodzaak tot organisatie. Verzet is de collectieve hartslag die de kracht laat zien als we samenwerken en besluiten om onze eisen niet op te geven. Het is een hartslag die een bewustwording voedt, die ons laat reageren, mobiliseren en solidariteit laat verstrekken en die ons onze angst laat overkomen. “Cualquier noche puede salir el Sol” ["De zon kan iedere nacht opkomen" - een zin uit een populair rocknummer over revolutie en ook een referentie naar Madrid's "Puerta del Sol"] en op Madrid’s centrale plein zijn we al een week bezig om de zonsondergang tegen te houden. We hebben laten zien dat het niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk is om samen te werken, ons te verenigen en te vechten om het heden te veranderen en om vanuit onze zelf-organisatie de pilaren voor een maatschappij zonder onderdrukking, ongelijkheid, repressie en autoriteit te bouwen. Op 22 Mei [Verkiezingsdag] zullen we antwoorden, duidelijker dan ooit, door niet te stemmen omdat wijzelf hebben laten zien dat de politici ons niet vertegenwoordigen en dat wij hen niet nodig hebben. Vanuit de CNT zullen we deel blijven nemen en blijven oproepen tot permanente mobilisatie en strijd, als een middel om de problemen in alle delen van het leven op te lossen. We zullen blijven bouwen terwijl we ons verzetten. Het protest gaat door! Nacht of dag, de strijd is van ons!


Secretaría de Acción Social del SP del Comité Confederal- CNT

 

ANARCHO-SYNDICALISME IN BERLIJN

De anarcho-sydicalistische FAU van Berlijn is al enkele maanden verwikkeld in een hoog oplopend conflict met Bioscoop Babylon, justitie en de sociaal-democratische vakbond VERDI. Een aantal arbeiders bij Bioscoop Babylon waren in conflict met de directie en waren lid van FAU-Berlijn. Zij zijn samen acties gaan voeren voor beter loon en betere arbeidsvoorwaarden. De directie ging al vrij snel op ramkoers en startte een rechtszaak tegen de FAU, die verweten werd geen officiële vakbond te zijn. Volgens de directie moesten de anarcho-syndicalisten stoppen met oproepen tot een boycot. De rechter, die zich baseerde op een anti-vakbondswet uit de tijd van de NAZI's, gaf de directie gelijk en oordeelde dat de FAU zich geen vakbond mocht noemen en moest stoppen met acties tegen de bioscoop, op straffen van geldboetes tot 10.000 euro en/of gevangenisstraffen. Tegelijk sloot de directie een deal met de sociaal-democratische vakbond VERDI, zodat de arbeiders die lid zijn van de FAU buitenspel zijn gezet en er een 'nieuwe' CAO is voor de arbeiders die niet lid zijn van de FAU. Dit is een zware ondermijning van het basisrecht voor vrije vereniging en arbeidsrecht, waarin bepaald is dat iedereen vrij is zich te organiseren zoals men dat zelf wenst te doen. En het kan verstrekkende gevolgen hebben voor buurtcomitiees of huurdersverenigingen die een militant en grassroots karakter hebben. Want dat is wel de kern waar het hier om gaat, ieder geluid van verzet en militantie en van een waar alternatief wordt op deze manier direct de kop ingedrukt.
(Bovenstaand bericht is overgenomen van een mail van Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond, postbus: 16521 1001 RA Amsterdam. (http://www.ainfos.ca/misc/ainfos01364.html)