Lvovich Victor KIBALTCHITCH
(Brussel, 30-12-1890 - Mexico, 17-11-1947)
(alias Le Rétif, Victor SERGE)


Victor Serge

In 1908 was uit de groep rond de voormalige Stokkelse kolonie L'Expérience de Groupe Révolutionnaire de Bruxelles ontstaan, waarin een nieuwe generatie anarchisten was aangetreden, onder meer Le Rétif. Hij was de zoon van Russische émigres, heette in werkelijkheid Victor Kibaltchitch, en zou later onder de naam Victor Serge als schrijver bekend worden.
Le Rétif verzette zich tegen de stelling dat het doel de middelen heiligde, zoals dat met de Propaganda van de daad al enkele decennia door anarchisten werd gepromoot. De middelen dienden in zijn ogen in overeenstemming te zijn met het doel. "Ce n'est pas par la haine ni la vengeance que nous instaurons un monde d'amour et d'harmonie !" Wilde men broederlijkheid bekomen, dan moest men ondanks alles steeds broederlijk blijven. Een dergelijke vorm van leven zou één voortdurende revolte inhouden die, hoewel minder afschrikwekkend dan de propaganda door de daad, meer effect zou sorteren.
In september 1909 vertrok Kibaltchitch zoals zo vele Belgische revolutionairen naar Parijs, waar hij samenleefde met zijn vriendin, de anarchiste Anna Estorges alias Rirette Maitrejean. Na een tijdje verhuisden beiden samen met het individualistische blad L'Anarchie van Parijs naar Romainville.

Victor SERGE & Rirette MAITREJEAN
Victor Serge & Rirette Maitrejean

Begin 1913 werd Kibaltchitch evenwel gearresteerd onder verdenking van medeplichtigheid aan een bloedige overval van de bende van Bonnot op een filiaal van de Société Générale. Samen met drie andere oud-leden van de Brusselse Groupe Révolutionnaire verscheen hij voor de rechter en hij werd veroordeeld tot vijf jaar opsluiting en vijf jaar verblijfsverbod. Doch, naar het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 1917, kwam hij vrij, maar werd hij uit het land verbannen. Kibaltchitch trok naar Spanje. Maar een jaar later werd hij in Frankrijk terug gearresteerd en opgesloten tot hij in oktober 1818 werd uitgewisseld tegen anti-bolsjevisten die in Rusland gevangen zaten.
Kibaltchitch belandde zo in het herkomstland van zijn ouders. Tijdens de reis had hij Liuba Russakova leren kennen en hij trad met haar in het huwelijk. In Rusland was in die tijd een burgeroorlog aan de gang. Spoedig raakte hij echter gedesillusioneerd in die Russische revolutie en sympatiseerde hij met de Kronstadt-opstandelingen. En vanaf 1923 behoorde hij tot de linkse oppositie die ageerde tegen het totalitaire regime van Stalin. Uiteindelijk zou hij in 1933 gekerkerd worden tot hij onder internationale druk samen met zijn zoon Wladimir Rusland kon verlaten en mits bemiddeling van de Belgische sociaal-democratische minister Emile Vandervelde terug in België terecht kwam. Wat later was hij weer in Parijs waar hij achtereenvolgens betrokken was bij de uitgave van de kranten En Dehors en L'Anarchie.
Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog emigreerde Victor Serge naar Zuid-Amerika, waar zijn zoon als kunstenaar en schilder vertoefde. In 1947 overleed hij te Mexico.


BIBLIOGRAFIE :

LE RÉTIF (SERGE Victor), L’expérience communiste. - Le Communiste, Stockel-Bois, n°11, 18/04/1908.
Victor SERGE, Ce que tout revolutionnaire doit savoir de la repression,
Parijs, 1977.
Victor SERGE, Erinnerungen eines Revolutionars, 1904-1941, Hamburg, 1977.
Victor SERGE, Eroberte Stadt, St. Petersburg, 1919.
Victor SERGE, From Lenin to Stalin, New-York, 1937 (tweede editie : 1973), 160 p.
Victor SERGE & L. TROTSKY, La Lutte Contre le Stalinisme, Parijs (Maspero), 1977.

Victor SERGE, Le Destin de Boris Pilniak, Parijs, 1973.
Victor SERGE, Les anarchistes et l'experience de la revolution russe, Parijs, 1973.
Victor SERGE, Reponse a Leon Trotsky, Parijs, 1973.
Victor SERGE, De Weerspannige. Het sociale lichaam van de autoriteit raken, Gent, 2009.


Stadsarchief Brussel, Bureau des Etrangers, Individueel Dossier 16974 : V. Kibaltchitch.

J. van der LAAN, Victor Serge... - Buiten de Orde, 2de kwartaal 2000, p. 69-71; J. DE MEUR, L'Anarchisme en Belgique..., p. 74-77; J. MAITRON, De Kibaltchiche à Victor Serge. Le rétif (1909-1919). - Le Mouvement social, 1964, 47, p. 45-79; J. MOULAERT, Rood en zwart..., p. 278, 279, 299, 354-356, 358, 359, 361, 362, 366, 367, 400;
J. LOUIS, Histoire du mouvement anarchiste Liégeois..., p. 24.; P. DELWIT & A. MORELLI, Victor Serge. Vie et oeuvre d'un révolutionnaire. Actes du colloque organisé par l'Institut de Sociologie de l'Université Libre de Bruxelles 21-22-23 mars 1991.
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Serge  


Terug naar : Biografiën
of
   Beginpagina