Max NETTLAU
(Neuwaldweg (Oostenrijk), 30 april 1865 - 23 juli 1944)

Max Nettlau

"No one can steel the past from us, nor our dreams of the future."

Hermann Nettlau, de vader van Max Nettlau, was van Pruisische afkomst, maar leefde met zijn gezin in de buurt van Wenen, de hoofdstad van het Habsburgse keizerrijk. Max kreeg een zeer vrije opvoeding. Hij studeerde o.a. filosofie en op 23-jarige leeftijd behaalde hij een doctoraat in de Keltische talen. Verder kwam hij in contact met Russische revolutionairen en hij sloot aan bij de socialistische beweging. En spoedig stapte Nettlau mee met een anarchisme à la Bakoenin. Al schrijvende aan een biografie van deze Russische anarcho-collectivist ontpopte hij zich als historicus van het anarchisme. Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw verschenen geregeld historische artikels van hem in het tijdschrift Freiheit dat door Johann Most in de USA werd uitgegeven. En in 1895 rolde zijn Bibliography of Anarchy van de persen. Maar het belangrijkste was onmiskenbaar zijn driedelige Geschichte der Anarchie, dat een gedetailleerd overzicht gaf vanaf de beginjaren tot 1886.
Mede dank zij de erfenis van een klein fortuin na de dood van zijn vader leidde Max Nettlau een onafhankelijk maar bescheiden leven in bibliotheken en archieven. Het merendeel van zijn vermogen besteedde hij aan de verwerving van talloze archiefstukken en aan reizen naar en aan contacten met de belangrijkste militanten uit de anarchistische beweging in Europa, van wie hij als polyglot veel informatie bekwam.
Het merendeel van zijn geschriften en de resultaten van zijn verzamelwoede kwamen nog voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog in Amsterdam, bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, terecht.
Max Nettlau stierf uiteindelijk op 23 juli 1944.

BIBLIOGRAFIE :
M. NETTLAU, Geschichte der Anarchie..., Berlijn, 3 dln., 1925-1931, Vaduz, 2 dln., 1981-1984, Berlijn, 3 dln., 1993-1996.
M. NETTLAU, Elisée Reclus, Anarchist und Gelehrter (1830-1905), Berlijn, 1928.

M. NETTLAU, Bibliographie de l'anarchie, New-York, 1968.;
M. NETTLAU, Histoire de l'anarchie, Parijs, 1971.
M. NETTLAU, Die revolutionäre Aktionen des italienischen Proletariats und die Rolle Enrico Malatestas, Berlijn, 1973.

Terug naar : Biografiën
of
   Beginpagina