Errico Gaetan Marie MALATESTA

(Santa Maria (It.), 4 december 1853 - Rome, 22 juli 1932)

Errico Malatesta b Errico Malatesta b Errico Malatesta b Errico Malatesta

Geboren in een burgergezin was Errico Malatesta in de mogelijkheid om geneeskunde te studeren te Napels.  Maar in 1870 was hij betrokken bij een republikeinse demonstratie en werd hij van de universiteit weggestuurd.  Een jaar later, enkele maanden na de Commune van Parijs, sloot hij aan bij de Italiaanse federatie van de (eerste) Internationale en werd hij hevig aanhanger van de Bakoenin-strekking.  In 1877 was hij betrokken bij de insurrectionele beweging in de Benevento en hij verbleef daarna een tijd in Egypte.  Twee jaar later, begin 1879, was hij in Genève waar hij meewerkte aan de anarchistische krant Le Révolté, maar in april werd hij uit het land gezet en begaf hij zich naar Braila in Roemenië waar hij les gaf in chemie, wiskunde en talen.  Malatesta verdroeg echter het klimaat niet en werd ziek.  Na enkele maanden vertrok hij naar Parijs waar hij onder andere Cafiero ontmoette.  18 november werd ook hier tegen hem een expulsiebevel uitgevaardigd, maar hij bleef clandestien in Parijs.  Op 18 maart 1880 werd hij er tijdens een demonstratie gearresteerd.  Maar hij gaf zich uit voor Robert Fritz en werd onder die naam opnieuw geëxpulseerd.  Malatesta bleef evenwel in Parijs.  Ondertussen was de politie op de hoogte van zijn ware identiteit.  Om zijn aanwezigheid in Parijs te verdoezelen liet Malatesta in mei in Le Révolté twee brieven uit Brussel plaatsen.  Uit briefwisseling tussen de Parijse politieprefect en de Belgische administrateur van de openbare veiligheid blijkt dat Malatesta in zijn opzet slaagde.  Pas 28 mei 1880 arriveerde hij effectief in Brussel, dit samen met Apostola Paolis, Charles Fiorini en de Belgische anarchist Leonard Dupaix.  Malatesta vond in Brussel onderdak bij de Italiaanse student in de rechten Francesco Ginnasi.  Op 1 juni sprak hij Au Tanneur een vergadering van de anarchisten toe en de dag nadien was hij te gast bij de revolutionaire Les Cercles Réunis, waar hij praatte over de Commune van Parijs.  De politie-informant schreef : «Il a exposé l’anarchie d’une telle façon que personne n’a pu lui répondre, ni le contredire.  Il paraît que c’est un homme capable, qui sait capter la sympathie de son auditoire.»  Op donderdag 3 juni, verliet Malatesta via Antwerpen het Belgisch koninkrijk en begaf hij zich naar Londen.  Hij wilde een expulsiebevel voorkomen omdat hij van plan was terug naar België te komen om aanwezig te zijn bij de socialistische manifestatie die in augustus zou plaatsvinden.  Hij keerde echter spoedig naar Parijs terug, waar hij op 17 augustus werd gearresteerd en gevangen gezet.  In december werd hij eens te meer uit Frankrijk geëxpulseerd.  Hij ging dan naar Lugano in Zwitserland, waar hij op 21 februari 1881 werd gearresteerd en ook hier uit het land gezet.  Malatesta begaf zich dan opnieuw naar Brussel, maar zou ook hier geëxpulseerd worden.  Uiteindelijk kwam hij terecht in Londen waar men hem twee en een half jaar gerust liet. 

Malatesta was bevriend met Kropotkin en steunde hem in diens dispuut met het Parijse anarchistische blad La Révolution Sociale dat door de Belg Egide Spilleux, alias Serraux, werd uitgegeven.  Hij schreef: « La Révolution Sociale sera apparement avec nous, mais en réalité elle tâchera de nous faire la guerre.  Serraux sait que nous ne l’aimons pas et il nous paie de la même monnaie.  (...)  je crains les intrigues de Serraux.  D’un coté il tâchera de se mettre bien avec nous, et de l’autre coté il fera tous des efforts pour nous créer des difficultés. »

De Brusselse politie beschreef in juni 1880 Malatesta als volgt : « C’est un homme d’une taille au-dessus la moyenne, cheveux noirs, barbe noire, qui lui couvre toute la figure, nez grand et droit, sourcils gros, teint trés basané”.

De internationaal bekende anarchist Malatesta was één van de grote theoretici van ‘de propaganda door de daad’ en van het ‘anarcho-communisme’. 

BIBLIOGRAFIE :
Errico MALATESTA, Gesprek tusschen twee boerenarbeiders, Brussel (Nieuwe Tijden Bibliotheek, nr. 11), 1897.
Errico MALATESTA, Un peu de théorie, Brussel (Bibliothèque des Temps nouveaux, n°15), 1899.
Errico MALATESTA, Anarchie, Brussel (Bröschürenverlag des Wohlstand für Alle, nr. 1), 1909.
Errico MALATESTA, L’amoralisme individualiste et l’anarchie, Flémalle-Grande, ?
Errico MALATESTA, Articles politiques. Textes traduits, réunis et présentés par Israël Renof, 1979.
Errico MALATESTA e.a., Anarchismus und syndikalismus. - Anarchistische Texte, 9, Berlijn.
Errico MALATESTA, In tijden van verkiezingen. Een arbeidersdialoog, Antwerpen (PICKET), 1984 (1890, 1928, 1976).

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam), Brieven, brief van Malatesta, z.d. (juli 1881);  Algemeen Rijksarchief (Brussel), Individueel Dossier 353081 : Malatesta;  Stadsarchief Brussel, Kt.194, 10-9-1880;  Stadsarchief Brussel, Kt.178ter, 3-6-1880;  Le Révolté, 1-5-1880, p. 3, kol. 3 - p. 4., kol. 1-2;  H. WOUTERS, Documenten..., dl. III, 1547, 1548-1549, 1551, 1552, index p. 1763;  P. KROPOTKIN, Memoires..., p. 369-369.

Daniel GUERIN, Ni dieu ni maître..., dl. III, p. 5-7; Max NETTLAU, Geschichte..., dl. III, p. 67-69;  Max NETTLAU, Die revolutionären Aktionen..., p. 3-84; Max NETTLAU, Die revolutionären Aktionen des italienischen Proletariats und die Rolle Errico Malatestas, Berlijn, 1973 (1922); Vernon RICHARDS, Errico Malatesta. His Life and Ideas, Londen, 1984 (1965); Errico Malatesta. Leven en ideeën van een Italiaanse anarchist. Samengesteld door Vernon Richards, Baarn, 1980 (1977); Rudolf ROCKER, Aus den Memoiren..., p. 142-145; F. SANTIN & E. FRACCARO, Malatesta. Biographie en image d'une figure de l'anarchisme italien, St.-Georges d'Oléron, Les Éditions Libertaires, 2003.

Het werk van Max Nettlau en Vernon Richards zijn goede inleidingen op de theoretische inzichten van Malatesta en ze geven een kijk over hoe die in de loop der tijd evolueerden. 
Voor zijn aanwezigheid in België is de interessanste bron : Algemeen Rijksarchief, Individueel Dossier 353081 : Malatesta.  Hier bevinden zich ook twee foto’s van hem, een voor- en zijaanzicht.  Toen wij echter na een tijd het dossier terug raadpleegden bleken de foto’s verdwenen ?!

Erico Malatesta

Terug naar : Biografiën
of
   Beginpagina